"Enter"a basıp içeriğe geçin

Emre Kep Yazılar

SCCM Client Manuel Kaldırma

SCCM client’ı elle kaldırma ihtiyacınız doğarsa aşağıdaki betiği .bat olarak kaydedip sunucunuzda yönetici olarak çalıştırıp kullanabilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
@echo off
echo Please Wait while the system is uninstalling Microsoft's SMS/SCCM Client.

echo Checking for SCCM 2007 client...
IF EXIST %windir%\System32\ccmsetup\ccmsetup.exe GOTO DEL07
echo No SCCM 2007 client found.

echo Checking for SCCM 2012 client...
IF EXIST %windir%\ccmsetup\ccmsetup.exe GOTO DEL12
echo No SCCM 2012 client found.

echo Checking for SMSCFG file...
IF EXIST %windir%\SMSCFG.INI GOTO DELINI
echo No SMSCFG file found.
echo All software already removed or no client installed.

GOTO END
Yorum Bırak

Powershell ile WSUS Üzerindeki Tüm Güncellemelerin Onaylanması

Aşağıdaki betik ile bu işlemi WSUS konsolunu açmadan gerçekleştirebilirsiniz. 1234567891011121314$wsusserver = ‘WSUS_SUNUCU_ADI’ #Load required assemblies [void][reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.UpdateServices.Administration") $wsus = [Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy]::getUpdateServer($wsusserver,$False) $update = $wsus.GetUpdates() $all = [Microsoft.UpdateServices.Administration.UpdateApprovalAction]::All…

Yorum Bırak