Active Directory

Active Directory Domain Servisleri Dinamik Port Aralığını Kısıtlamak

Active Directory’de bulunan Netlogon ve NTDS servisleri; dinamik port aralığını kullanmaktalar. DMZ ortamında veya Firewall arkasında bulunacak olan bir AD sunucusu için dinamik port aralığına komple izin vermek yerine, aşağıdaki regedit anahtarlarını değiştirerek bu servislerin spesifik portları kullanmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemleri yapmadan önce kayıt defterinizin backup’ını almanız sizin için faydalı olacaktır. Ayrıca aşağıdaki değişiklikleri yaptıktan […]

Active Directory

Active Directory Domain Servisleri Firewall Portları

AD Sunucularınızı erişime kısıtlamak istiyorsanız aşağıdaki tablodan faydalanabilirsiniz.   Protocol and Port AD and AD DS Usage Type of traffic TCP and UDP 389 Directory, Replication, User and Computer Authentication, Group Policy, Trusts LDAP TCP 636 Directory, Replication, User and Computer Authentication, Group Policy, Trusts LDAP SSL TCP 3268 Directory, Replication, User and Computer Authentication, […]

Windows Server

SCCM Client Manuel Kaldırma

SCCM client’ı elle kaldırma ihtiyacınız doğarsa aşağıdaki betiği .bat olarak kaydedip sunucunuzda yönetici olarak çalıştırıp kullanabilirsiniz. 1234567891011121314151617@echo off echo Please Wait while the system is uninstalling Microsoft’s SMS/SCCM Client. echo Checking for SCCM 2007 client… IF EXIST %windir%\System32\ccmsetup\ccmsetup.exe GOTO DEL07 echo No SCCM 2007 client found. echo Checking for SCCM 2012 client… IF EXIST %windir%\ccmsetup\ccmsetup.exe […]

Hyper-V

Hyper-V Cluster – Node Kapanınca VM’lerin Hareket Yapısı

Merhaba, Bu yazıda, Hyper-V clusterı oluşturan fiziksel makinelerin (Node) Maintenance Mode’a alınması durumunda üzerlerinde tuttukları sanal makinelerin (VM) hareketlerinin ne şekilde olduğuna bakacağız. Bildiğiniz üzere Hyper-V’de çalışan VM’lerimiz için Low, Medium ve High olmak üzere üç tip öncelik seviyesi belirleyebiliyoruz. Burada belirlediğimiz öncelik seviyesi, sanal makinelerimizin hareketinin ne şekilde olduğuna da karar verilmesine yardımcı oluyor. […]

Exchange Server Powershell

Exchange Server Kota Takip Betiği

Exchange kotası dolmak üzere olan kullanıcılara otomatik mail atarak temizlik yapmalarını istese de, kullanıcıların mail kotalarını zamanlanmış bir görevle mail olarak almak isteyebilirsiniz. Bunun için, şu sayfada da yazılmış olan Powershell betiğini kullanabilirsiniz. Betikte bulunan TGet-MailboxSizeQuota.ps1 isimli bir fonksiyon aracılığı ile, sizin tanımlayabileceğiniz bir oranın üzerinde kota kullanımına sahip olan kullanıcıları tespit edilebiliyor. İlgili betiği […]

Powershell

Powershell Otomatik Kısaltmayı İptal Etme

Merhabalar, Powershell ile yazdığımız çıktılarda Powershell varsayılanda belli bir karakter sonrasını …} şeklinde kapatarak kısaltıyor. Fakat Powershell’den aldığımız çıktının tamamını görmek istediğimiz zaman bu bizim için problem oluşturmakta. Çıktıyı formatlama komutlarından Format-Table (ft) veya Format-Line (fl) komutlarını kullansanız da, kısaltmaya devam ediyor. Bu kısaltmadan kurtulmak için uygulayabileceğimiz kolay bir yöntem bulunuyor. İlk yöntem, çıktının alabileceği […]

SQL Server

SQL Server Shrink Database Kalan Süreyi Hesaplama

SQL Server üzerinde özellikle büyük boyutlu databaselerde bulunan gereksiz alanları boşa çıkarırken kullandığımız DBCCFILESCOMPACT fonksiyonu, normalde kalan süreyi göstermiyor. Aşağıdaki komutu SQL Server üzerinde yeni bir sorgu olarak çalıştırırsanız güncel shrink operasyonu hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. 123SELECT percent_complete, start_time, STATUS, command, estimated_completion_time/1000/60 AS ‘Minutes to Completion’, total_elapsed_time/1000/60 AS ‘Minutes Elapsed’, wait_type, last_wait_type FROM sys.dm_exec_requests WHERE […]

RDS (Terminal Server) Windows Server

Windows Login Ekranına İkinci Bir Klavye Seçeneği Ekleme

1Get-Item "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes" Powershell komutuyla mevcut olan klavye dillerini seçtikten sonra, HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload altına yeni bir REG_SZ (String) anahtar ekleyerek bunun içeriğini ilgili dil koduyla güncelledikten sonra RDP üzerinden gelen kullanıcılara kullanmaları için ikinci bir dil ekleyebilirsiniz.

Powershell

Powershell ile WSUS Üzerindeki Tüm Güncellemelerin Onaylanması

Aşağıdaki betik ile bu işlemi WSUS konsolunu açmadan gerçekleştirebilirsiniz. 1234567891011121314$wsusserver = ‘WSUS_SUNUCU_ADI’ #Load required assemblies [void][reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.UpdateServices.Administration") $wsus = [Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy]::getUpdateServer($wsusserver,$False) $update = $wsus.GetUpdates() $all = [Microsoft.UpdateServices.Administration.UpdateApprovalAction]::All $install = [Microsoft.UpdateServices.Administration.UpdateApprovalAction]::Install #Pick a group to approve an update for $group = $wsus.GetComputerTargetGroups() | ? {$_.Name -eq "All Computers"} #Approve the update $update.Approve($install,$group) pause

Windows Server

Project Honolulu – Microsoft’un Web Üzerinden Yönetim Aracı

Bilindiği üzere Microsoft, son zamanlarda Azure ortamına oldukça yatırım yapıp tüketicilere sunmanın yanında, on-premise ortamların da GUI yerine komutlarla yönetilmesini teşvik ediyor. Bunu gerek Server 2012 ile karşımıza çıkan Windows Server Core altyapısı ile, gerekse de Windows Server 2016 ile karşımıza çıkan Nano sürümle yapıyor. Bilindiği üzere Nano arayüze herhangi bir RDP vs. çekme olanağı […]