Exchange Server Kota Takip Betiği

Exchange kotası dolmak üzere olan kullanıcılara otomatik mail atarak temizlik yapmalarını istese de, kullanıcıların mail kotalarını zamanlanmış bir görevle mail olarak almak isteyebilirsiniz. Bunun için, şu sayfada da yazılmış olan Powershell betiğini kullanabilirsiniz. Betikte bulunan TGet-MailboxSizeQuota.ps1 isimli bir fonksiyon aracılığı ile, sizin tanımlayabileceğiniz bir oranın üzerinde kota kullanımına sahip olan kullanıcıları tespit edilebiliyor.

İlgili betiği Zamanlanmış görev olarak ekledikten sonra kotası belli bir oranın üzerine çıkmış kullanıcıları tespit edebilirsiniz.

Powershell Otomatik Kısaltmayı İptal Etme

Merhabalar,

Powershell ile yazdığımız çıktılarda Powershell varsayılanda belli bir karakter sonrasını …} şeklinde kapatarak kısaltıyor. Fakat Powershell’den aldığımız çıktının tamamını görmek istediğimiz zaman bu bizim için problem oluşturmakta. Çıktıyı formatlama komutlarından Format-Table (ft) veya Format-Line (fl) komutlarını kullansanız da, kısaltmaya devam ediyor.

Bu kısaltmadan kurtulmak için uygulayabileceğimiz kolay bir yöntem bulunuyor. İlk yöntem, çıktının alabileceği boyutu uzatmak. Bunu şu şekilde yapabiliyoruz.

1
Get-CsAnalogDevice | ft Identity,RegistrarPool | out-string -Width 160

Buradaki Out-String -Width 160 komutu, çıktımızın Powershell ekranına göre 160 sütundan oluşabileceğini gösteriyor.
Ama tabii ki çıktımızın tam boyutunu bilemediğimiz zamanlarda sınırı tamamen kaldırmak isteyeceğiz. Bunu yapmak için de Powershell’de aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterli.

1
$FormatEnumerationLimit=-1

Bu komutu çalıştırdıktan sonra, ft veya fl ile oluşacak olan çıktılarımızın sınırını kaldırmış oluyoruz.

Powershell ile WSUS Üzerindeki Tüm Güncellemelerin Onaylanması

Aşağıdaki betik ile bu işlemi WSUS konsolunu açmadan gerçekleştirebilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
$wsusserver = 'WSUS_SUNUCU_ADI'
#Load required assemblies
[void][reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.UpdateServices.Administration")
$wsus = [Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy]::getUpdateServer($wsusserver,$False)

$update = $wsus.GetUpdates()
$all = [Microsoft.UpdateServices.Administration.UpdateApprovalAction]::All
$install = [Microsoft.UpdateServices.Administration.UpdateApprovalAction]::Install

#Pick a group to approve an update for
$group = $wsus.GetComputerTargetGroups() | ? {$_.Name -eq "All Computers"}
#Approve the update
$update.Approve($install,$group)
pause