Sharepoint Server 2016 Prequisites

Sharepoint server 2016 için gerekli öngereksinimleri elle yüklemek istiyorsanız her bir gereksinim için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

 • Windows Management Framework 3.0 for Windows Server 2008 R2 SP1 (Windows6.1-KB2506143-x64.msu): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=233187
 • Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 SP1 (x64) (Synchronization.msi): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=224449
 • Microsoft SQL Server 2012 Native Client (sqlncli.msi): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=622997
 • Microsoft ODBC Driver 11 for SQL Server (msodbcsql.msi): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=517835
 • Windows Server AppFabric (WindowsServerAppFabricSetup_x64.exe): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235496
 • Microsoft Identity Extensions  (MicrosoftIdentityExtensions-64.msi): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=252368
 • WCF Data Services 5.6 Tools (WcfDataServices.exe): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=320724
 • Cumulative Update 7 for Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server  (AppFabric-KB3092423-x64-ENU.exe): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=627257
 • Active Directory Rights Management Services Client 2.1
  (setup_msipc_x64.exe): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=544913
 • Microsoft .NET Framework 4.6 (NDP46-KB3045560-Web.exe): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=691472
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) (vcredist_x64.exe): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=627156
 • Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) (vc_redist.x64.exe): http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=623013

Sharepoint Prequisites AppFabric Kurulum Hatası

Sharepoint 2016 kurulumundan önce gereksinimleri kurmak için çalıştırılan prequisiteinstaller.exe kurulum dosyasını çalıştırdığınızda, Sharepoint 2016 için gerekli olan gereksinimleri kuruyor. Fakat, Windows Server 2012 R2’de bulunan, Environmental Variable ayarlarında bulunan bir hata dolayısıyla kurulumda sorunlarla karşılaşılıyor.

Hata, AppServerSetup log dosyasına aşağıdaki şekilde düşüyor.


1
2
3
4
5
6
Information           Setup  Process.Start: C:\Windows\system32\msiexec.exe /quiet /norestart /i "c:\257c9135202e21b3a5681e522364\Packages\AppFabric-1.1-for-Windows-Server-64.msi" ADDDEFAULT=Worker,WorkerAdmin,CacheService,CacheClient,CacheAdmin,Setup /l*vx "C:\Users\bmsa\AppData\Local\Temp\AppServerSetup1_1(2017-08-14 10-29-09).log" LOGFILE="C:\Users\bmsa\AppData\Local\Temp\AppServerSetup1_1_CustomActions(2017-08-14 10-29-09).log" INSTALLDIR="C:\Program Files\AppFabric 1.1 for Windows Server" LANGID=en-US
Information           Setup  Process.ExitCode: 0x00000643
Error                 Setup  AppFabric installation failed because installer MSI returned with error code : 1603
Error                 Setup  
Error                 Setup  AppFabric installation failed because installer MSI returned with error code : 1603
Error                 Setup

Hatanın çözümü için, aşağıdaki yöntemin izlenmesi gerekiyor.

Control Panel > System > Advanced System Settings > Advanced sekmesinde, Environment Variables altında, System Variables menüsü içerisinde PSModulePath değişkeni varsayılanda C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\PowerShell\Modules” şeklinde iken, sondaki tırnak kaldırılıp aşağıdaki şekilde düzenlenmeli.


1
C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\PowerShell\Modules

Bu değişikliği yaptıktan sonra kurulumu tekrar denediğinizde sorunsuz bir şekilde tamamlanıyor.